پس از انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط رهبر انقلاب، سخنان و تحلیل های مختلفی از این بیانیه توسط خواص جامعه ارائه شد و این بیانیه به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت.

اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی ایران هستیم جوانان کشور ایران، نسلی که پا به میدان می گذارند تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگتری را آغاز کنند باید بدانند که نادانسته ها را جز با تجربه ی خود یا گوش سپردن به تجربه ی دیگران نمی توان دانست.

بیانیه گام دوم انقلاب تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و نسل جدید زندگی جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد.

بسیاری از مطالبی که نسل گذشته دیده و آزموده است نسل امروز هنوز ندیده و نیازموده است، دهه های آینده دهه های شما است و حال شما هستید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب اسلامی حراست کنید و آن را هر چه بیشتر و مطلوب تر به آرمان بزرگش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی نزدیک کنید.

جوانان نسل امروز وظیفه برداشتن گام بزرگ دوم انقلاب عظیم و پایدار را دارند و محصول تلاش چهل ساله نسل گذشته که اکنون در کشور شاهد هستیم را باید گسترش دهند.

راهی که نسل گذشته تا به کنون طی کرده اند فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسلامی بوده است و دنباله این مسیر که به دشواری گذشته نیست باید با همت، هوشیاری، سرعت عمل و ابتکار جوانان طی شود.

مدیران جوان، اندیشمندان جوان و فعالان جوان در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نیز عرصه های دین، اخلاق، معنویت و عدالت باید شانه های خود را زیر بار مسئولیت ببرند از تجربه ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند و سرلوحه خود را نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی قرار دهند، ایران بزرگ را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند.

جوانان نسل امروز پیرو گام دوم انقلاب اسلامی باید گروه بندی شوند و به حل مشکلات مردم بپردازند و گروه های متکثر خدمت را شکل دهند.

نسل گذشته باید از نسل جوان امروز استقبال کند و عرصه را به نسل جدید واگذار کند. اجرای صحیح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با اعطای امید و آگاهی به جوانان، احترام گذاشتن به اندیشه و تلاش جوانان و تشویق به خدمت متشکل از مردم خلق یک جریان اجتماعی است.

نویسنده: زهرا کریمی

منبع: خبرگزاری برنا