جوان

نقش جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چیست؟

بیانیه گام دوم انقلاب تجدید میثاق است خطاب ویژه به جوانان که آینده جمهوری اسلامی ایران را رقم می زنند. پس از انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط رهبر انقلاب، سخنان و تحلیل های مختلفی از این بیانیه توسط خواص جامعه ارائه شد و این بیانیه به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت.

توضیحات بیشتر »